“ฉันไม่ได้มีพรสวรรค์อะไร ฉันแค่สงสัยไปทุกเรื่อง”

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์


ABOUT US

“หลายคนตั้งคำถามว่า ทำไมสำนักพิมพ์อย่างนานมีบุ๊คส์ ถึงมาลงทุนสร้าง Learning Space ท่ามกลางขุนเขา สำหรับจัดค่าย เวิร์คช๊อป สัมมนา แต่หากคุณคุ้นเคยกับเรา จะไม่แปลกใจเลย เพราะเราเชื่อเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้าทายกรอบเดิม ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ”


ACCOMMODATION & FACILITIES

บริการห้องพักใน Go Genius Learning Center แบ่งออกเป็น 3 โซน

ห้องพักใน โซน A & B
ได้แรงบันดาลใจจากบุคคลสำคัญและนักเขียนระดับโลก
มีทั้งหมด 26 ห้อง คือ

• ห้องพักรวมแบบ Dorm มี 4 ห้อง นอนได้ห้องละประมาณ 20-40 คน
• ห้องพักแบบ Family มีทั้งหมด 11 ยูนิต แต่ละยูนิตมี 2 ห้อง
รวมทั้งหมด 22 ห้อง นอนได้ห้องละ 3-8 คน


ห้องพักใน โซน R เป็นสไตล์บูติก
ได้แรงบันดาลใจจากนักเขียนระดับโลก มีทั้งหมด 27 ห้อง คือ

• ห้องพักแบบ Rain Tree Deluxe มี 20 ห้อง
นอนได้ห้องละ 2 คน
• ห้องพักแบบ Rain Tree Suite มี 7 ห้อง
นอนได้ห้องละ 2 คน


CONTENT SERVICE

นอกจากบริการสถานที่แล้ว Go Genius Learning Center
ร่วมกับสถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น
ยังมีบริการจัดทำหลักสูตรค่าย เวิร์คช๊อป สัมมนา
ตามความต้องการของท่านด้วย (ทั้งด้านวิชาการและสันทนาการ)

สำหรับโรงเรียนและองค์การศึกษา
สำหรับบริษัท องค์กรทั่วไป

ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรของเรา

ให้ความสำคัญกับ soft skills

ทักษะการเรียนรู้: รู้จักสังเกต ตั้งคำถาม แก้ปัญหาได้
ทักษะสังคม: เรียนรู้ความแตกต่าง
ทักษะการสื่อสาร: สะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ผ่านการพูด
การนำเสนอ ระดมความคิด การเขียน และศิลปะ
ทักษะการเคลื่อนไหว: พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก ประสาทรับสัมผัส
ชื่นชมธรรมชาติ: เรียนรู้ลักษณะพืชพรรณ และการปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง


ติดต่อเราที่นี่ เพื่อออกแบบหลักสูตรร่วมกัน

FACILITIES & LEARNING SPACE

เราตั้งใจออกแบบ Go Genius Learning Center ให้มีองค์ประกอบกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ ไม่ว่าจะด้วยพลังของธรรมชาติ ที่เปิดใจให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ หรือแม้แต่ด้วยสถาปัตยกรรมที่ใส่ใจถึงวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือด้วยตัวเอง ภายในและภายนอก จากที่ต่ำและจากที่สูง ได้แก่ ห้องประชุมเอนกประสงค์ที่เห็นวิวธรรมชาติ 270 องศา ลานดูดาว ลานครึ่งวงกลม Amphitheatre แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Phaenomenta จากประเทศเยอรมนี เป็นต้น


More Detail